Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Викладачі ділилися досвідом впровадження ІКТ у навчальний процес

19 листопада відбувся проблемний семінар для викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання «Підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес».

Випускники навчальних закладів мають адаптуватися до нових соціально-економічних умов, бо сьогодні ринок праці потребує ініціативних, творчих, компетентних і висококваліфікованих робітників, підготовлених до виконання фахової роботи в умовах жорсткої конкуренції. Здійснення головних напрямів професійної підготовки таких фахівців залежить від майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки, підвищення їх особистої відповідальності у виборі форм і методів навчання і виховання молоді, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, а також постійного творчого пошуку, високої педагогічної і професійної майстерності.

Педагоги коледжу Вікторія Волошина та Дмитро Приходько поділилися досвідом із застосування інформаційно-комунікаційних на уроках теоретичного та виробничого навчання. Це сприяє індивідуалізації навчання, підвищенню мотивації та пізнавальної активності учнів на заняттях, забезпечує підвищення ефективності навчання.

Майстер виробничого навчання Інна Швайковська, підбиваючи підсумки роботи семінару, представила психолого-педагогічну модель «Як не «згоріти» на роботі».

Волинський коледж НУХТ