Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Документи для вступу до коледжу

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Перелік документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Перелік документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ 8 Правил прийому до ВоК НУХТ у 2016 році), зарахування за співбесідою (розділ 10 Правил прийому до ВоК НУХТ у 2016 році)) та зарахування поза конкурсом (Правил прийому до ВоК НУХТ у 2016 році)) (за наявності).
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (оригінал, для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ);
 • копію медичної довідки за формою 086-о;
 • чотири кольорових однакових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі 4 Правил прийому до ВоК НУХТ у 2016 році, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Перелік документів для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Перелік документів для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
 • свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про зміну прізвища тощо (оригінал, для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ);
 • копію медичної довідки за формою 086-о;
 • чотири кольорових однакових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • копію свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі 4 Правил прийому до ВоК НУХТ у 2016 році, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»

Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою 086-0, установлену чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу у коледж (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),  свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), ідентифікаційний номер.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

Волинський коледж НУХТ