Волинський коледж Національного університету харчових технологій

У коледжі відбулась акредитаційна експертиза

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №№799-л, 800-л від 10.06.2019 р. та 870-л від 12.06.2019 р. у Волинському коледжі Національного університету харчових технологій з 18 по 20 червня відбувалась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування», «Інженерія програмного забезпечення», «Облік і оподаткування».

Склади експертних комісій:

  1. Експертна комісія ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»: Сафонова Людмила Дмитрівна, доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, голова комісії та Спасів Наталія Ярославівна, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент.
  2. Експертна комісія ОПП «Інженерія програмного забезпечення»: Тулашвілі Юрій Йосипович, завідувач кафедри комп’ютерних наук Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор, голова комісії та Пукас Андрій Васильович, завідувач кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного економічного університету, кандидат технічних наук, доцент.
  3. Експертна комісія ОПП «Облік і оподаткування»: Скоробогата Лариса Вікторівна, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент, голова комісії та Волчек Руслан Миколайович, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Під час роботи експерти ознайомилися з матеріально-технічною базою, розглянули матеріали акредитаційної справи та проаналізували діяльність коледжу щодо формування контингенту студентів, змісту підготовки фахівців, кадрового, організаційного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення освітнього процесу. З метою визначення рівня знань студентів були проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін загального та професійного циклів серед студентів ІІ-ІV курсів.

Ройко О.Ю.

Волинський коледж НУХТ