Волинський коледж Національного університету харчових технологій

У коледжі розпочалися державні атестації та захисти дипломних робіт

У Волинському коледжі розпочалися державні атестації та захисти кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня молодшого спеціаліста. Перед випускниками стоїть завдання довести, і в першу чергу собі, що вони є вже сформованими професіоналами з необхідним багажем знань та вмінь.

Студенти спеціальностей «Розробка програмного забезпечення» та «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» представили свої дипломні роботи, використовуючи мультимедійну техніку. Випускники разом із своїми науковими керівниками розробили ряд програмних проектів та цікавих схемотехнічних розробок: сконструювали робот із віддаленим керуванням на прикладі робоавтомобіля, розробили електронний репозитарій для зберігання та систематизації цифрових ресурсів навчального закладу, дослідили блок управління подачею електроенергією до розеток з керуванням через Blutooth, а також розробили клієнт-серверний додаток для автоматизації обліку у фармацевтичній діяльності. Чимало розробок стосувалося програмних засобів навчального призначення для викладачів коледжу, веб-ресурсів установ, організацій та підприємств. Цікавими були й проекти з модернізації комп’ютерних мереж.

Випускники відділення економіки та підприємництва перед атестаційними комісіями підтверджували свої знання, продемострувавши хороші знання з фахових дисциплін. Завдання Державного комплексного кваліфікаційного екзамену складалися з тестової, теоретичної і практичної частин. Випускники змістовно висвітлювали питання, уміло поєднували теорію з практикою, демонстрували інтегрований підхід у вирішенні практичних навичок. Всі студенти відповідально підійшли до складання екзамену і своїми результатами підтвердили освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Волинський коледж НУХТ