Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Тренінг «Я і Закон»

Виховувати та навчати студентів основам правових знань можливо за умови їх повного занурення в ситуацію та усвідомлення ними особливостей та умов  захисту своїх прав та необхідності дотримуватись своїх обов’язків. Саме тому практичний психолог Галина Гайдук та викладач правознавства Вікторія Кавара в межах проведення Всеукраїнського тижня правових знань провели із студентами тренінг на тему «Я і Закон». Тренінг – форма спілкування та навчання, що передбачає створення неформального, невимушеного спілкування учасників тренінгу, яке відкриває групі безліч варіантів розв’язання проблеми, сприяє розвитку групової динаміки, міжособистісних взаємин і норм у групі, заради якої вона зібралася або була сформована.

Ціллю правового тренінгу була систематизація знань щодо прав та обов’язків людини та громадянина, вироблення розуміння змісту стандартів захисту прав людини, сприяння формуванню правового світогляду та правової свідомості. Учасники тренінгу мали можливість на прикладах конкретних справ розібратися з проблемами, які виникають в правовому полі, ознайомитись із правами, що гарантуються законом.

Волинський коледж НУХТ