Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Відділення інформатики та комп’ютерної техніки

Загальна характеристикаСпеціальності та професіїЗдобутки студентівПозаурочні заходи

Завідувач відділення
Величко Володимир Леонідович

Відділення інформатики та комп’ютерної техніки створено у 2007 році з відкриттям нової спеціальності «Програмування для електроннообчислювальної техніки та автоматизованих систем».

На відділенні працює 15 викладачів та 7 майстрів виробничого навчання. Серед викладацького складу 4 кандидати наук, 7 викладачів-методистів, 7 викладачів вищої категорії.

Навчально-матеріальна база для підготовки фахівців – це 5 сучасних комп’ютерних кабінетів, 7 спеціалізованих лабораторій, а також навчальні кабінети суспільно-економічного спрямування.

Родзинкою в процесі підготовки фахівців є навчальні лабораторії випускової комісії відділення, обладнані технічними засобами провідних фірм світу: Schneider Electric, Vipa, Mitsubishi, Hitachi, Siemens, OpenSystem та іншими. В зв’язку з цим майбутні фахівці мають можливість не тільки теоретично вивчати сучасні технічні засоби, а й набувають необхідних практичних навичок, що дуже цінується роботодавцями.

E-mail: ikt.vocnuft@gmail.com

Підготовка здійснюється за спеціальностями:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальності, яким навчають на відділенні, будуть актуальними ще не одне десятиріччя не лише у нашій країні, але й в усьому світі, тому що розвиток сучасного автоматизованого виробництва в найближчі часи буде пов’язаний зі створенням багаторівневих інтегрованих систем управління та автоматизованих технологічних і виробничих комплексів й систем.

Після отримання диплому студенти мають вибір – працювати у провідних підприємствах галузі на відповідних посадах або продовжити навчання в Національному університеті харчових технологій.

Спеціальності відділення інформатики та комп’ютерної техніки
Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКваліфікація: 3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Спеціальність забезпечує підготовку студентів в області створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж Internet, апаратних та програмних засобів і технологій.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за цією спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби.

Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програму реалізації.

Випускники можуть працювати на підприємствах, в інформаційно-обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, науково-дослідницьких інститутах, лабораторіях на посадах: системного адміністратора, техніка з системного програмного забезпечення, майстра з ремонту приладів та апаратури, начальника зміни, електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, монтажника приладів та апаратури автоматичного контролю.

В рамках освітньо-професійної програми підготовки отримує робітничу професію – електромеханік з ремонту та обслуговування ЕОМ.

Студенти здобувають знання та навички:

 • проектування та реалізації комп’ютерних мереж IPv4 та IPv6
 • системного адміністрування обчислювальних комплексів
 • встановлення, налаштування, адміністрування системного та прикладного програмного забезпечення
 • управління інфраструктурою Active Directory в Windows Server
 • реалізації сервісів на базі Windows Server і GNU/Linux
 • забезпечення інфраструктури та розгортання веб-ресурсів, клієнт-серверних додатків
 • усунення неполадок у комп’ютерній системі
 • діагностики та ремонту приладів та апаратури
 • реалізації заходів інформаційної безпеки компанії
 • монтажу приладів та апаратури

Студенти вивчають наступні технології та програмне забезпечення:

 • мережеві технології LAN: Ethernet, L2/L3 Switching, VLAN
 • протоколи маршрутизації: EIGRP, OSPF, RIP
 • операційні системи: Windows Server, GNU/Linux
 • мови програмування та веб-технології: С, С++, Assembler, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS
 • системи управління базами даних: MS Access, MySQL, MongoDB
 • офісне та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

rpzКваліфікація: 3121 Технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Розробка програмного забезпечення — це рід діяльності і процес, направлений на створення і підтримку працездатності, якості і надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію і практики з інформатики, управління проектами, математики, інженерії і інших областей знань.

Підготовка спеціалістів базується на останніх досягненнях в галузі інформаційних технологій. В процесі навчання студенти отримують фундаментальні знання в області інформатики і програмування. Розглядають принципи функціонування операційних систем, систем управління базами даних.

Молодший спеціаліст (технік-програміст) може виконувати професійну роботу на посадах техніка-програміста, техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, а також займати такі первинні посади: технік І категорії, інженер ІІІ категорії, начальник дільниці, оператор обчислювальних машин.

Фахівець цієї спеціальності може надавати консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення. В рамках освітньо-професійної програми підготовки отримує робітничу професію – оператор комп’ютерного набору.

Студенти здобувають знання та навички:

 • розробки системного та прикладного програмного забезпечення
 • забезпечення інфраструктури, розробка та розгортання веб-ресурсів, клієнт-серверних додатків
 • реалізація інформаційних систем на базі новітніх принципів моделювання сховищ даних
 • проектування програмного забезпечення із використанням сучасних підходів та методологій
 • системного адміністрування обчислювальних комплексів
 • встановлення, налаштування, адміністрування системного та прикладного програмного забезпечення
 • усунення неполадок у комп’ютерній системі

Студенти вивчають наступні технології та програмне забезпечення:

 • мови програмування та веб-технології: С, С++, C#, PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS, WordPress, Joomla
 • системи управління базами даних: MS Access, MySQL, MongoDB, SQLite, PostgreSQL
 • мережеві технології LAN: Ethernet, VLAN
 • операційні системи: Windows Server, GNU/Linux
 • офісне та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення: MS Office, Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD
Професії відділення інформатики та комп’ютерної техніки
Професія: 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

el_mehКваліфікація: 2-4 розряд

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 5 місяців

Електрики встановлюють, налагоджують і перевіряють електроустановки і електроустаткування, електропроводку (сукупність дротів і кабелів) та інше електрообладнання.

Вони вибирають матеріали, що встановлюють і методи установки, виявляють і усувають несправності і пошкодження, проводять роботи, спрямовані на обслуговування і утримання електроустаткування.

Кваліфіковані робітники вказаної професії повинні раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; дотримуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати основи інформаційних технологій.

Випускники можуть працювати:

 • на промислових підприємствах
 • школах, лікарнях
 • обслуговувати житлові будинки, бізнес-центри тощо

Учні здобувають знання та навички роботи з:

 • діагностики та ремонту схем зовнішнього та внутрішнього освітлення автомобілів, систем звукової сигналізації
 • регулювання та випробовування електричних схем на контрольних стендах
 • складання електромонтажних схем з’єднань деталей та вузлів
 • монтажу, ремонту та технічного обслуговування електроустаткування
Професія: 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

el_meh_obchКваліфікація: 3 розряд

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 10 місяців

В час високих технологій на кожному підприємстві присутні персональні комп’ютери та оргтехніка. Електромеханік ЛОМ належить до категорії фахівців з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальної техніки, тобто: комп’ютерів, принтерів, сканерів, процесорів, материнських плат, вінчестерів тощо.

Тому кожен роботодавець зацікавлений мати спеціаліста, який не тільки може користуватися професійною технікою, але й виконувати її поточний ремонт.

Випускники вищеназваної професії можуть працювати:

 • на виробництві офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин
 • сервісних центрах з ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки
 • підприємствах електронної та радіотехнічної промисловості

Учні здобувають знання та навички роботи з:

 • ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних, термокопіювальних, електрофотографічних машин, матричних, струменевих принтерів, лазерних принтерів, скануючих пристроїв
 • ремонту та обслуговування сучасних міні ЕОМ (комп’ютерів), їх різних вузлів та агрегатів (принтери, клавіатура, миша, дисплей, монітор, скануючі пристрої)
 • поточного ремонту електронних обчислювальних пристроїв, електрографічних апаратів безперервного копіювання, стрічкового та лазерного типів
 • профілактичного обслуговування і діагностування несправності лічильно-обчислювальних машин
 • складання дефектних відомостей на різні види ремонту комп’ютерної техніки
Професія: 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

op_z_obrКваліфікація: II категорія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 9 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 5 місяців

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це висококваліфікований робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й буде технічним фахівцем в області інформаційних технологій.

Він буде вміти налагоджувати системне й прикладне програмне забезпечення; обслуговувати й модернізувати персональний комп’ютер, периферійні пристрої; виконувати роботи із захисту інформації; розробляти й створювати Web-додатки, розміщувати й обслуговувати Web-сайти; діагностувати поломки, збої в роботі апаратних засобів і програмних продуктів; проектувати, створювати й контролювати роботу локальної мережі; оформлювати організаційно-розпорядчу документацію; надавати інформаційні послуги та проводити обґрунтований вибір комп’ютерної техніки, офісного обладнання та програмного забезпечення відповідно до потреб споживачів.

Сферою професійного використання випускників цієї професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки; Internet-провайдери; фірми-розробники програмних продуктів; підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.

Учні здобувають знання та навички з:

 • виконання технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення
 • розробки, розміщенням і супроводу Web-сайтів та пошуком інформації у інформаційних мережах
 • супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів
Професія: 4112 Оператор комп’ютерного набору; 4211 Касир торговельного залу

operКваліфікація: І категорія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 10 місяців

Здобуття цієї професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.

Оператор комп’ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп’ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп’ютерних мереж. В коледжі для цього змонтована локальна мережа, що охоплює комп’ютери усіх підрозділів. Локальна мережа забезпечує роботу в Інтернеті на всіх робочих місцях учнів і співробітників.

Учні здобувають знання та навички роботи з:

 • створення та редагування складних текстових документів, володіння методом “сліпого” десятипальцевого методу набору
 • друкуючими пристроями різних типів
 • ведення діловодства, ефективного використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки
 • застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації
 • створення анімованих презентацій
  обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень
 • комп’ютерної обробка текстової, графічної та образної інформації
 • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем
Андрій Білоус

Андрій Білоус

Юрій Куліш

Юрій Куліш

Студент групи №1 Андрій Білоус здобув перемогу у чемпіонаті з комп’ютерних ігор «Gladiators tournament», який проходив в листопаді 2014 року Москві у кіберклубі «Cyber Stadium»

Випускник 2015 року спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» Олександр Шумчук виборов друге командне місце Міжнародному чемпіонаті «World of Tanks» із комп’ютерних ігор, який проходив в Китаї в жовтні 2014 року.

Студент четвертого курсу групи №53 Юрій Куліш став лауреатом конкурсу «Кращий студент Волині – 2015» у номінації «Студент-програміст».

Студенти та викладачі відділення беруть активну участь у щорічних наукових конференціях. Кращі доповіді відзначаються грамотами та преміями.

Щорічно наші студенти стають переможцями Всеукраїнських, обласних олімпіад з інформатики та програмування.

Щорічно відбуваються вечори першокурсника та Дні відділення, до яких студенти самі готують декорації та костюми. Бажаючих виступити завжди дуже багато, тому що у наших студентів є можливість займатися у гуртках танцю, у клубі веселих та кмітливих, клубі брейн-рингу тощо.

Студенти відділення їздять на екскурсії, організовані коледжом. Незабутні враження залишилися від відвідування відомих історичних міст України – Львова, Київа Чернігова, Кам’янця-Подільського. А прогулянки парками Софіївки в Умані стали найромантичнішими спогадами наших студентів.

Відділення постійно проводить зустрічі студентів із цікавими людьми та тематичні бесіди.

Із перших днів створення відділення, спортсмени брали участь у багатьох обласних змаганнях, здобуваючи призові місця. Гордістю коледжу є Червонящий Владислав, призер чемпіонату світу з східних єдиноборств джиу-джитсу. Наше відділення може пишатися тією кількістю спортсменів, що беруть участь у збірних командах коледжу з різних видів спорту. Спортивне життя нашого відділення активне та насичене, воно дає змогу нашим студентам, нашим майбутнім спеціалістам розкривати себе у світі спортивних можливостей, виховувати у собі жагу до перемоги не лише у спорті, а й в житті.

Волинський коледж НУХТ