Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Відділення туризму та готельно-ресторанної справи

Загальна характеристикаСпеціальності та професіїПозаурочні заходи
Завідувач відділенняЗінкевич Світлана Георгіївнател. 0955730647e-mail szinkevich@bk.ru

Завідувач відділення
Зінкевич Світлана Георгіївна
тел. 0955730647
E-mail: tgrs.vocnuft@gmail.com

Сфера послуг сьогодні характеризується високими темпами розвитку, поступово займаючи домінуюче становище у світовій економіці. Світові тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести цей бізнес до найперспективніших галузей економіки країн у сфері надання послуг. Цей факт зумовлює підвищення інтересу з боку держав не лише до проблем розвитку туризму в цілому, а й до питань підготовки фахівців для підприємств туристичної галузі та вдосконалення існуючих систем туристської освіти.

Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати й у період економічних криз. Витрати на створення одного робочого місця в туризмі у 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу у чотири рази вища, ніж в інших галузях господарства.

З огляду на перспективність та важливість розвитку туристичного бізнесу та готельної індустрії України, на сучасному ринку освітніх послуг області підготовка спеціалістів та кваліфікованих робітників для туристичної галузі займає важливе місце.

Матеріальна база Волинського коледжу Національного університету харчових технологій дозволила у 2011 році відкрити відділення туризму та готельно-ресторанної справи, головним пріоритетом роботи якого є: підготовка освічених висококультурних, висококваліфікованих фахівців для сфери готельного бізнесу та туризму, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці, що зможуть застосовувати глибокі теоретичні знання предметної області та практичні навички ефективної роботи у складному й динамічному конкурентному середовищі.

Відділення готує фахівців сфери обслуговування за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”:

 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм

та за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”:

 • «Агент з організації туризму. Адміністратор» (інтегрована професія)

З метою дієвої інтеграції теорії та практики на базі Волинського коледжу НУХТ успішно працюють навчальні лабораторії:

 • навчально-туристична фірма «Волинь»
 • навчальна кімната-музей жертв тоталітарних режимів
 • «Хостел ВоК НУХТ»

Завдяки вивченню дисциплін професійно-практичного циклу, студенти здобувають необхідні професійні компетенції і, як наслідок, підвищують рівень власної конкурентоспроможності на ринку праці України. Значна увага приділяється вивченню іноземних мов, що дає можливість студентам брати участь у конкурсі «Світобачення» та Декламаторському конкурсі польської поезії і прози для мешканців України. Особлива увага приділяється екскурсіям та подорожам, адже це не лише сприяє патріотичному, естетичному вихованню молоді, а й формує практичні вміння та навички майбутніх фахівців туристичної галузі та готельної індустрії.

Студентські ініціативи реалізовуються вже під час навчання. Це проведення тематичних екскурсій історико-культурним заповідником «Старе місто», «До вежі князів Чарторийських», «Стародавні храми Луцька», екскурсії в Музей жертв тоталітарних режимів, а також театралізовані екскурсії історико-культурним заповідником та Луцьким колегіумом «Таємниці древнього Лучеська».

Надаючи пакет послуг з проживання в хостелі ВоК НУХТ, студенти впроваджують концепції гостинності, доброзичливості, професійної майстерності.

Основою засвоєння теоретичних знань є практика, яку студенти проходять на провідних туристичних підприємствах, закладах міста Луцька, області та інших регіонів України.

Наші випускники продовжують навчання у вищих навчальних закладах України та Європи, створюють власні туристичні фірми, працюють у сфері зеленого туризму, в туристичних агенціях, готелях нашої країни і за кордоном.

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа

tur_kaf_00017

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 5 місяців

Перелік робіт, що здатен виконувати молодший спеціаліст спеціальності:

 • готельне обслуговування
 • спеціалізоване обслуговування
 • організація туристичної і готельної діяльності
 • організація конференс-сервісу

Завдяки вивченню професійно-практичного циклу, студенти здобувають необхідні професійні компетенції, підвищують рівень власної конкурентоспроможності на ринку праці України.

Спеціальність: 242 Туризм

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»

Термін навчання:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 5 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 5 місяців

Перелік робіт, що здатен виконувати молодший спеціаліст спеціальності:

 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • організатор подорожей (екскурсій)
 • фахівець з розвитку сільського туризму
 • фахівець із туристичної безпеки
 • фахівець із спеціалізованого обслуговування

Сучасний фахівець туристичної галузі повинен володіти цілісними системними знаннями. Саме тому під час навчального процесу студенти вивчають гуманітарні та соціально-економічні, математичні та природничі дисципліни.

Професія: 4221 «Агент з організації туризму». 4222 «Адміністратор»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Термін навчання:

 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 10 місяців

Кваліфікаційні вимоги

Агент з організації туризму повинен уміти:

 • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг
 • брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів
 • самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій
 • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності

Адміністратор повинен уміти:

 • забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створювати для них комфортні умови
 • консультувати відвідувачів з питань наявних послуг
 • здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей

Студентське життя насичене різноманітними культурними, спортивними, благодійними, громадськими заходами, навчальними екскурсіями та подорожами.

Науково-дослідницька робота студента є однією з умов становлення його творчої особистості, тому цій ділянці роботи приділяється значна увага. Так, майбутні фахівці готельного бізнесу та туристичної індустрії беруть участь у міжрегіональних та міжвузівських конференціях. До кращих наукових здобутків можна віднести роботи Дмитра Шабали «Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Волині», «Таємниці Луцьких підземель», Дарини Систалюк «Територіальні відмінності готельних підприємств у Волинській області», Анни Назарук «Рекреаційні ресурси природно-заповідного фонду українсько-польського транскордоння».

Викладачі та студенти беруть активну участь у різних семінарах та конкурсах. Розроблена студентами та викладачами екскурсія «Таємниці луцьких підземель», у Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів Волині» зайняла перше місце у номінації «Послуги у сфері відпочинку».

 

Команда студентів відділення зайняла ІІ місце серед 10 вищих навчальних закладів Волині в інтелектуальній грі «брейн-ринг» на тему «Луцьк. Приємне відкриття! Історія та сучасність».

 

Під час святкування Всесвітнього дня туризму в Національному університеті харчових технологій (м. Київ), наша команда здобула І місце у конкурсі «Трофей туриста».

 

Вже чотири роки поспіль студенти є призерами Декламаторського конкурсу польської поезії і прози для мешканців України.

Для ознайомлення з новітніми розробками в сфері туризму, студенти відділення щороку відвідують найважливішу міжнародну туристичну виставку країни – «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм» у Києві.

 

В рамках співпраці Волинського коледжу НУХТ та відділу розвитку туризму управління міжнародного співробітництва та туризму Луцької міської ради, кожного року наші студенти беруть активну участь у заходах, пов’язаних із розвитком туризму в Луцьку та на Волині: працюють волонтерами, проводять безкоштовні екскурсії містом, організовують студентські квести, дебати, круглі столи.

 

Доброю традицією стало відзначення Дня відділення, що співпадає з професійним святом – Міжнародним днем туризму. Студенти навчального закладу мають можливість позмагатися, разом приготувати туристичні страви, просто гарно відпочити на лоні природи у колі друзів.

 

Започатковано День відкритих дверей відділення. Для гостей студенти проводять театралізовану екскурсію Луцьким єзуїтським колегіумом (сучасне приміщення Волинського коледжу НУХТ) та історико-культурним заповідником.

 

Майбутні фахівці готельного та туристичного бізнесу багато подорожують, адже це не лише сприяє патріотичному, естетичному вихованню молоді, а й формує практичні вміння та навички, підвищує майстерність, готує до професійної діяльності.

 

Волинський коледж НУХТ