Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Циклова комісія дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Загальна характеристикаВикладацький складМетодичні напрацювання

cmk_andrus

Досягнення найвищих
доброчинств є мета людини. Для
досягнення їх не слід ставити собі
ніяких меж.

Г.Сковорода

На сьогоднішній день дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування є основою формування особистості, підготовки молодих спеціалістів до життя. Головним змістом діяльності викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін є пошук нового, того, що допомагає викладачам і студентам співпрацювати, розуміти один одного та впроваджувати реалізацію змісту сучасної освіти, її основних принципів.

Основні напрями роботи циклової комісії

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей та активізація пізнавальної діяльності студентів;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
 • робота з обдарованими студентами, у форматі розвитку їхнього інтелекту;
 • використання між предметних зв’язків при викладанні гуманітарних та суспільних дисциплін.

Головна мета роботи викладачів полягає у підвищенні успішності студентів та покращенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на удосконалення процесу навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи, яка забезпечує реалізацію навчально-виховної мети, шляхом підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • нагромадження передового педагогічного досвіду, застосування прогресивних методів навчання і виховання.

Викладачі циклової комісії працюють над методичною проблемою – вдосконалення занять гуманітарних та суспільних дисциплін шляхом впровадження інновацій і комплексності в освітній процес. Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін з використанням міжпредметних зв’язків. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології. З метою вивчення педагогічного досвіду проводяться відкриті заняття. Викладачі впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, інтерактивні методи: метод взаємного контролю, робота в мікрогрупах. Викладачами циклу організовуються та проводяться наукові та навчально-виховні заходи.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні Днів науки, предметних тижнів, тижнів циклових комісій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, нарад, семінарів, днів відкритих дверей, майстер-класів, тематичних виставок, показ мультимедійних презентацій та інших заходів коледжу та обласних методичних засіданнях.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

У комісії працюють кабінет історії (зав. Онісімов І.М.), кабінет суспільних дисциплін (Каращук Г.Ф,), кабінет правознавства (Новосад О.А.), кабінет іноземної мови з відповідним методичним забезпеченням (Андрусь Т.В., Кавара В.В.).

У цикловій комісії працюють такі гуртки :

 • історико-краєзнавчий пошуковий гурток «Краєзнавець» (керівний Патрай Н.О.);
 • історичний гурток «Корона Вітовта» (керівник Онісімов І.М.);
 • гурток «Основи наукових досліджень» (керівник Новосад О.А.);
 • правознавчий гурток (керівник Кавара В.В.);
 • гурток з психології «Пізнай себе» (керівник Гайдук Г.А.);
 • «Євроклуб» (керівник Харковська О.М.);
 • викладачами іноземних мов проводяться курси вивчення англійської, польської мов для студентів на двох рівнях (початковий, просунутий).

Щороку в березні проводиться тиждень циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. У рамках тижня пропонуються літературно-мистецькі заходи, інтелектуальні ігри, екскурсії, зустрічі з творчими людьми, конференції, дискусійні студії.

kavara_150Кавара Вікторія Володимирівна – голова циклової комісії, викладач-методист,спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліни: «Правознавство», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
andr_150Андрусь Тетяна Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова готельного бізнесу», «Іноземна мова туристичної індустрії»
karaschukКаращук Ганна Феоктистівна - викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, викладач польської мови
mezhovaМежова Оксана Володимирівна - спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач етики
nov_150Новосад Олександр Анатолійович – спеціаліст вищої категорії, викладач суспільних дисциплін
onis_150Онісімов Ігор Миколайович – спеціаліст вищої категорії, викладач історії
Скучинська Людмила Степанівна - спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
onis_150Ступінь Вікторія Миколаївна - спеціаліст І категорії, викладач дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
harkov_150Харковська Оксана Миколаївна – спеціаліст ІІ категорії, викладач дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
gayduk_150Гайдук Галина Анатоліївна – спеціаліст, викладач дисциплін «Психологія», «Основи психології»
vlasenkoВласенко Вікторія Андріївна – викладач польської мови
Волинський коледж НУХТ