Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Циклова випускова комісія інформаційних технологій

Загальна характеристикаВикладацький складНавчальні дисципліниМетодичні напрацювання

Стрімкий прорив за важливими напрямками технологічного розвитку перш за все у сфері електроніки, кібернетики та інформатики слугував потужним поштовхом до інтенсивного нарощення процесів інформатизації всіх сфер життя суспільства. Перехід від індустріальної епохи до інформаційного суспільства, а також зміни в підходах до оцінки ролі інформації в політичному й економічному житті країни були передумовою для виходу інформаційно-комунікаційних технологій на якісно новий рівень, який дозволяє без значних капітальних витрат вирішувати складні економічні та інші завдання не лише на державному рівні, але й на рівні окремих підприємств. Тому циклова комісія інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців для ІТ-галузі з двох напрямків:

  • комп’ютерна інженерія
  • програмна інженерія

Підготовка здійснюється за спеціальностями:

  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 123 Комп’ютерна інженерія

Викладачі циклової випускової комісії працюють над методичною проблемою «Сприяння професійній реалізації майбутніх фахівців шляхом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик при викладанні навчальних дисциплін» з 2017 року.

Здобутки студентів
Андрій Білоус

Андрій Білоус

Юрій Куліш

Юрій Куліш

комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. Викладачі беруть участь в підготовці та проведенні Дня науки, тематичного тижня комісії, наукових конференціях, нарадах, семінарах та обласних методичних засіданнях.

Студент групи №1 Андрій Білоус здобув перемогу у чемпіонаті з комп’ютерних ігор «Gladiators tournament», який проходив в листопаді 2014 року Москві у кіберклубі «Cyber Stadium»

Випускник 2015 року спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» Олександр Шумчук виборов друге командне місце Міжнародному чемпіонаті «World of Tanks» із комп’ютерних ігор, який проходив в Китаї в жовтні 2014 року.

Студент четвертого курсу групи №53 Юрій Куліш став лауреатом конкурсу «Кращий студент Волині – 2015» у номінації «Студент-програміст».

roiko
Ройко Олександр Юрійович, голова циклової випускової комісії, кандидат технічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист
burban
Бурбан Олександр Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
Величко Володимир Леонідович, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії», старший викладач
kizym
Кізим Світлана Олександрівна, кваліфікаційна категорія  «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист
oo
Ройко Олег Олександрович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист
meremelya
Меремеля Ірина Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
kupr
Купріянчик Людмила Вікторівна, кандидат фізико-математичних наук, викладач фахових дисциплін
Grytzan
Грицан Петро Адамович, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач фахових дисциплін
shep
Шепелюк Галина Степанівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист
Юхта Олександр Андрійович, викладач фахових дисциплін
demedyk2
Демедюк Роман Степанович, викладач фахових дисциплін
Основи програмування та алгоритмічні мови

Дисципліна передбачає вивчення основних понять, що стосуються розробки алгоритмів та програмування. Вивчається мова програмування С++.

Об'єктно-орієнтоване програмування

Розглядаються основні положення об’єктно-орієнтованої парадигми програмування. Розробка проводиться із використанням Visual С++ та стандартної бібліотеки STL.

Розробка клієнт-серверних застосувань

Вивчаються технології розробки та архітектура клієнт-серверних додатків. В процесі вивчення курсу студенти знайомляться з технологіями HTML, CSS, JavaScript, PHP, системами управління контентом.

Комп'ютерні системи та мережі

Дисципліна передбачає вивчення основних принципів проектування та реалізації комп’ютерних мереж IPv4 та IPv6. Розглядаються основні мережеві технології, протоколи, алгоритми маршрутизації. Вивчаються особливості функціонування апаратного забезпечення комп’ютерних мереж.

Алгоритми та структури даних

Розглядаються базові структури даних: стеки, списки, черги, графи, дерева. Вивчаються основні обчислювальні алгоритми та проводиться їх аналіз.

Операційні системи

Вивчаються основи операційних систем. Розглядаються питання багатозадачності, диспетчеризації процесів, організація віртуальної пам’яті. Дисципліна передбачає ґрунтовне опанування ОС Unix.

Інструментальні засоби візуального програмування

Вивчається архітектура візуального додатку Windows. Основні інструменти інтегрованого середовища розробки (IDE) Borland C++ Builder.

Бази даних

Дисципліна передбачає вивчення основних понять теорії та проектування реляційних баз даних. Під час проходження курсу студенти опановують мову запитів SQL та роботу з системою керування базами даних MySQL.

Системи керування базами даних

Вивчаються архітектура та функціональні можливості сучасних систем керування базами даних. Поряд із поширеними реляційними СКБД, розглядаються особливості нереляційного підходу до управління та зберігання інформації.

Людино-машинний інтерфейс

Розглядаються питання функціональних компонентів та властивостей людино-машинного інтерфейсу, обґрунтування проектних рішень.

Архітектура комп’ютерів

Дисципліна передбачає вивчення сучасних архітектур комп’ютерів, організації пам’яті, системних пристроїв та пристроїв вводу-виводу.

Організація комп’ютерних мереж

Вивчаються основні поняття мереж та телекомунікацій, керування мережами та розподілені обчислення.

Основи програмної інженерії

Вивчаються інженерні основи програмного забезпечення, технології розробки програмного забезпечення, документуання програмних продуктів.

Конструювання програмного забезпечення

Вивчаються шаблони проектування програмного забезпечення, моделі та планування конструювання, інтеграція програмного забезпечення.

Проектний практикум

Дисципліна передбачає вивчення специфікації та документування вимог до програмного забезпечення, процесів управління якістю програмного забезпечення.

Методичні вказівки
Програмні засоби навчального призначення
Волинський коледж НУХТ