Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Бібліотека

Електронний каталог бібліотеки

Електронні ресурси

Презентація

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу

Лейбніц

Історична довідка

400 років веде свій літопис навчальний заклад, який нині іменується Волинський коледж Національного університету харчових технологій.

Єзуїтський колегіум (1608) був вищим навчальним закладом середньовічного Луцька. При ньому ще існувала нижча школа і філософський факультет. При школі була велика і багата бібліотека, де окрім книг, зберігалися мистецькі твори, діяв учнівський театр і хорова капела.

Про бібліотеку рукописів і стародруків, наукових книг зі всієї Європи ще до сьогодні існують перекази й легенди. Колегія відома була й своїм студентським театром в якому не один вечір провів королевич Владислав. Особливим талантом славилися і костельні органісти. В останні роки існування колегії в ній викладали понад півсотні викладачів і навчалися біля трьохсот студентів. Тут вчилися діти знатних і заможних людей.

У Луцькому колегіумі працювали відомі діячі: Бартоломій Навроцький – письменник, теоретик мови, Андреас Гашель – видатний проповідник, вчитель Богдана Хмельницького, Адам Станіслав Нарушевич- польський поет та історик.

У 1965 році в приміщенні колишнього Луцького колегіуму, пізніше – російської гімназії, на виробничій базі Луцького приладобудівного заводу відкрито професійно-технічне училище №59 з контингентом 450 учнів, яке готувало фахівців з металообробки із дворічним терміном навчання.

Перший запис в інвентарній книзі №1 бібліотеки професійно-технічного училища №59 був зроблений 23 лютого 1966 року. Це були довідники з фрезерної, токарної, слюсарної справи та підручники з загальноосвітніх предметів. Розташована бібліотека була в маленькому пристосованому приміщенні. Протягом 1966 року бібліотечний фонд поповнився 2025 примірниками літератури, серед яких були твори класиків української літератури Т. Шевченка, І.Франка, О. Гончара, В. Сосюри та інші.

Започатковували роботу бібліотеки працівники з вищою педагогічною освітою Л.Чередниченко, Т.Баран. В 1974 році бібліотека була перенесена у нове добудоване приміщення з читальною залою загальною площею 90м.кв. Книжковий фонд бібліотеки становив понад 31 тисячу примірників технічної, природничої, художньої літератури. До штату бібліотеки ввели посаду завідувач бібліотекою. В бібліотеці працювала Є. Гелета . В 1974 році після закінчення училища культури була направлена на роботу Л.Медведєва, яка на даний час продовжує роботу

Бібліотека – навчальний, інформаційний, та культурно-просвітницький підрозділ, що забезпечує навчально-виховний процес. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Книжковий фонд бібліотеки багатогалузевий і нараховує 29 тис. примірників. Комплектування фонду бібліотеки здійснюється за рахунок власних коштів навчального закладу, подарунки, спонсорська допомога.

В читальній залі бібліотеки встановлено 6 комп’ютерів, які обєднані в локальну мережу з доступом до Інтернету.

Правила користування бібліотекою Волинського коледжу НУХТ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою Волинського коледжу НУХТ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами та доповненнями і Типового положення про бібліотеку Волинського коледжу НУХТ.

2. Права користувачів

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, та працівники структурних підрозділів коледжу.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі, користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у бібліотечних радах, читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Навчальна література видається на абонементах на семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.4. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.5. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також примірники, які є у фонді бібліотеки лише в 1 екземплярі, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, видаються тільки в читальних залах.

2.6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА).

3. Обов`язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки необхідно надати студентський квиток.

3.2. Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання сумлінно їх дотримуватись підписом у читацькому формулярі.

Примітка: читацький, книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі читачеві літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читачі зобов’язані дбайливо ставитись до них. При одержанні перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку.

У противному разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Читач, що втратив або пошкодив книги з бібліотечного фонду, мусить замінити їх аналогом чи документом, визначеним як рівноцінний, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. Заміна втраченої чи пошкодженої читачем літератури фіксується у спеціальному зошиті та підтверджується підписами читача, що робить заміну, і бібліотекаря, який її приймає.

3.6. На час літніх канікул студенти мають повернути до бібліотеки взяту протягом навчального року літературу, окрім літератури, яка необхідна на наступний навчальний рік.

3.7. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструвати всю літературу, необхідну йому для користування у поточному навчальному році, пред’явивши її до бібліотеки.

3.8. Користувачі, які закінчили коледж, мусять до отримання ними диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

3.9 .Користувачі бібліотеки повинні додержуватись тиші як в читальному залі, так і в інших приміщеннях бібліотеки.

3.10. За порушення правил читач може бути позбавлений права користування бібліотекою на термін, що визначається бібліотекарем.

3.11 Доступ до мережі Інтернет розглядається, як засіб задоволення розширених інформаційних потреб користувачів.

Правила користування комп’ютерною залою бібліотеки.

Користувач не повинен:

1.1. Порушувати діловий ритм ( голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном )

1.2 Псувати обладнання.

1.3 Знищувати, додавати, вносити будь-які зміни в настройки комп’ютера і програмного забезпечення.

1.4. Використовувати заборонені законом матеріали. Бібліотека залишає за собою право нагляду за коректною поведінкою користувачів.

4. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов`язана:

4.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, та культурно-виховної роботи коледжу.

4.2. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, здійснювати раціональну організацію й використання своїх фондів.

4.3. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.

4.4. Створювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати і готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи коледжу, організовувати та проводити бібліографічні огляди тощо.

4.5. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

4.6. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати забезпечення інформаційних запитів студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

4.7. Надавати читачам широку інформацію щодо власних інформаційних ресурсів, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

4.8. Розширювати можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

4.9. Проводити серед читачів роботу щодо поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.

4.17. Давати читачеві книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

4.18. Нагадувати читачам поштою про необхідність повернення літератури у визначений строк та здійснювати контроль щодо виконання.

4.19. Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.

Інформація для користувачів:

 • книжкові виставки, презентації;
 • проведення масових заходів;
 • нові надходження.

Постійно діюча виставка, де ви можете ознайомитись з новими надходженнями. Виставка змінює свою експозицію по мірі надходження.

На виставці представлені видання, що охоплюють різні сфери людської діяльності, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Послуги бібліотеки

 • обслуговування користувачів бібліотеки літературою відповідно до їх інформаційних запитів;
 • добір джерел за конкретними темами;
 • безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
 • доступ до ресурсу Інтернет ви можете отримати у читальній залі бібліотеки за такими умовами;
 • обов’язкова наявність студентського квитка;

Використання мережі Інтернет тільки для пошуку інформації, потрібної для навчання

Ресурси бібліотеки:

Фонд бібліотеки – 29 500пр.

Періодичні видання станом на 1.01.15 року

 • Віче
 • Волинь
 • Волинська газета
 • Луцький замок
 • Експрес
 • Завуч
 • English
 • Освіта України
 • Урядовий кур’єр
 • Бурда
 • Вища освіта. Нормативні документи
 • Вища освіта України
 • Головбух-бюджет
 • Економіст
 • Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах
 • Класному керівнику
 • Компьютер
 • Компьютеры, сети, программирование
 • Консультант приватного підприємця
 • Легка промисловість
 • Міжнародний туризм
 • Рестораторь
 • Пожежна та техногенна безпека
 • Професійно-технічна освіта. Нормативні документи
 • Професійно-технічна освіта
 • Ресторатор
 • Туризм сільський зелений
 • Українська вишивка
 • Фінансовий контроль
 • Казна України

Каталоги і картотеки

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Абетковий каталог

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

Систематичний каталог

Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст.

Бібліотека також має картотеки

 • Систематична картотека статей (СКС) містить інформацію про зміст періодичних видань, випущених за останні п’ять-років. Структура картотек подібна до структури систематичного каталогу. “Ключем” до СКС також є алфавітно-предметний покажчик.
 • Картотека підручників, навчальних посібників та методичної літератури.
 • Краєзнавча картотека.
 • Календар знаменних дат.

Обслуговування користувачів бібліотеки літературою відповідно до їх інформаційних запитів;

 • Добір джерел за конкретними темами;
 • Безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
 • Доступ до ресурсу Інтернет ви можете отримати у читальній залі бібліотеки за такими умовами;
 • Обов’язкова наявність студентського квитка.

Використання мережі Інтернет тільки для пошуку інформації, потрібної для навчання.

Волинський коледж НУХТ