Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Порядок доступу до публічної інформації

Волинський коледж Національного університету харчових технологій надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Надання публічної інформації Волинський коледж НУХТ здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. Ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. Підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

 • від фізичної особи (зразок);
 • від юридичної особи (зразок);
 • від об’єднань громадян (зразок);
 • форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

 • 43016, вул. Кафедральна, 6, м. Луцьк, Волинська область
 • Телефон +38 0332 721217
 • Факс +38 0332 721217
 • E-mail: vocnuft@gmail.com

Посилання:

 • положення;
 • інструкція;
 • перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації;
 • порядок взаємодії Волинського коледжу Національного університету харчових технологій із представниками засобів масової інформації.
Волинський коледж НУХТ