Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Перші прояви фахової майстерності

Сьогодення вимагає від фахівця не лише теоретичних знань, але і практичних навиків, зокрема навиків швидкого пошуку та обробки інформації. Найбільш цікавим етапом виконаної роботи є аналіз та презентація результатів. Саме тому нещодавно студенти 3 курсу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» презентували результати досліджень, які проводили під час практичних занять з дисципліни «Ринкові дослідження» під керівництвом викладача Оксани Леонідівни Білоконь.

Роботи студентів охоплювали більшість напрямків комплексного дослідження ринку, і результатом був вибір цільової аудиторії для майбутньої підприємницької діяльності, дослідження сильних і слабких сторін існуючих конкурентів, а, також реальна оцінка можливостей та загроз бізнесу. В процесі роботи студенти активно використовували сучасні інформаційні технології, зокрема створювали Google Forms для швидкого проведення польових досліджень, використовували можливості мережі Інтернет для пошуку потенційних постачальників та обговорення з ними умов можливої співпраці, тощо.

Найкращих результатів вдалося досягти таким студентам як Тетяна Пилипчук, Інна Лукянчук та Ольга Мацюк, які не лише зібрали і опрацювали необхідну інформацію, але і зуміли оцінити реальні перспективи можливого розвитку бізнесу. А Василь Матвіїшин настільки захопився роботою, що проаналізував перспективи розвитку одразу двох можливих бізнес-ідей, та довів що одна з них буде більш вигідною для підприємця.

Проте найбільше захоплення викликало проведення опитування студентів ВоК НУХТ стосовно їх задоволеності навчанням, проблем та перспектив розвитку коледжу очима самих студентів.

Жваве обговорення виступу студентів в середовищі однодумців, а, можливо, і конкурентів, сприяє розвитку практичних навичок публічних виступів та налагодження ділових відносин.

Білоконь О.В.

Волинський коледж НУХТ