Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Новітня та давня історія нашого навчального закладу

Волинський коледж НУХТ єдиний держаний заклад на Волині, що входить у структуру Національного університету харчових технологій і здійснює підготовку  фахівців  для харчової  і переробної промисловості, сфери обслуговування, інформаційних технологій, підприємництва, торгівлі, фінансово-кредитних установ.

У вересні 2016 року коледж святкуватиме свій 50-річний ювілей. Навчальний заклад має давню історію, що веде свій початок з 17 століття. У 1604 році єпископ Мартин Шишковський виступив ініціатором та фундатором заснування колегіуму. Цього ж року відкрили місійний дім, де почали діяти безкоштовні публічні школи. У 1607 році були виділені кошти для майбутнього колегіуму, а вже у 1608 місійна школа була реорганізована в колегіум. Згодом у 1609 р. король Сигізмунд ІІІ надав привілей на купівлю земель  для будівництва костелу і нового великого колегіуму.

Окрім духовенства, кошти на спорудження виділяла волинська шляхта, магнати, прості міщани. Завдяки спільним зусиллям та довготривалій праці, з’явився ошатний будинок, де і розмістилися колегіум та бібліотека.

Відкрився колегіум 1608 року як початкова  трикласна школа. Наступного року тут почав  діяти  клас поетики, а з 1611 року – клас риторики. Колегіум і Студії граматичні й риторичні діяли у 1608—1611 роках під ректорством отця  Зигмундта Обріціуса. Першим магістром був Станіслав Вуєк. Чисельність учнів Луцького  колегіуму  вже  за рік  після його відкриття становила 150 осіб. А за сім років (на 1616 р.) зросла вдвічі  і становила 300 чоловік.
У колегіумі опановували мови, математику, фізику, риторику, поетику, етику, моральну теологію, філософію, фехтування, танці. Різнопланове навчання сприяло формуванню  людей високого ґатунку, що володіють культурою спілкування, хорошими манерами  і є всесторонньо обізнаними.

В навчальному закладі велика увага приділялась вихованню хороших манер.
У колегіумі працювали спеціально запрошені досвідчені  фахівці-репетитори  для вдосконалення  колегіїстів у мовах, фехтуванні, танцях і манерах. Також діяв театр, для якого була відведена окрема театральна зала у приміщенні колегіуму. Колегіїсти ставили в ньому релігійні і світські вистави, зокрема інтермедії, як-от про козака Голоту. Про активну аматорську діяльність колегіїстів може свідчити той факт, що в бібліотеці колегіїму було чимало драматичних творів. Як засвідчують писемні джерела, на вистави «збиралось багато глядачів як шляхти, так  і простолюддя». Не менший успіх мали і виступи  колегіальної капели.

На першому поверсі поперечного корпусу розташувалась ораторія – зала для диспутів  і діалогів, де проводились репетиції. А над ораторією був спеціальний театральний зал.

В ораторії і театральному залі досвідчені фахівці-репетитори навчали основним елементам техніки мовлення, виробляли добре поставлений голос, правильну дикцію, вміння вести діалог. Манерам вишуканої поведінки та вмінню фехтувати навчали  спеціальні фахівці в тренувальному залі пансіонату «Шляхетний кавалер».
Розвиткові логічного мислення немало сприяла участь  учнів у шаховій театралізованій грі. Ліцеїсти в одязі шахових фігур галантно змінювали один одного на викладеній двокольоровими квадратами, як шахова дошка, підлозі тренувальної зали.087e44eb5383

Усе це впливало на високий освітній рівень випускників Луцького колегіуму. Тому батьки не тільки з Волинського воєводства обирали для навчання  своїх дітей саме цей заклад.

На особливу увагу заслуговує архітектура навчального закладу. Історичний корпус колишнього Луцького колегіуму  має П-подібну форму. Довгі коридори приміщення перекрито  хрещатим склепінням. Стіни прикрашали  твори живопису  в багатих  позолочених рамах. Сходові  клітки  на верхні поверхи  було влаштовано  по внутрішніх  кутах споруди.

Між двома  крилами  колегіуму  посередині  стояла  цегляна, вкрита  гонтом, будівля  з вежею – дистиляторіум. На вежі був годинник з боєм.

При колегіумі працювала багата бібліотека, що наповнювалась не тільки за рахунок  окремих благодійників. Приміщення бібліотеки вирізнялось настінними розписами, багато   прикрашеними різьбою шафами для книг. Декілька тисяч  книг  були розміщені у  двох  прикрашених декоративною ліпниною кімнатах.

Зібрання бібліотеки налічувало було стародруків 16-17 століття польською та латинською  мовами; документів, що стосувались не тільки історії  колегіуму, а й  рукописи Луцької  вірменської  общини  вірменською мовою, також збірники драм, містерій, що ставили  студенти у своєму театрі. Сюди передавались книги зі всіх  ліквідованих костелів і монастирів. У бібліотеці знаходились навіть вірменські  книги з  церкви св. Стефана.

Луцький колегіум був одним із найзаможніших на Волині. Тут, зокрема, вчився Казимир Флоріан Чорторийський, який згодом став примасом Польщі, тобто керівником польської Католицької Церкви, а в 1673-1674 роках інтеррексом Речі Посполитої, себто тимчасовим її королем.

Казимир Флоріан Чорторийський

Казимир Флоріан Чорторийський

У Луцькому колегіумі  свого часу працювали і навчалися такі  відомі діячі: Бартоломій Навроцький – письменник і мовознавець, Адам Станіслав Нарушевич – поет та історик, якого називали «польським Гомером», Aндреас Гашель – видатний проповідник, учитель Богдана Хмельницького.

Адам Станіслав Нарушевич

Адам Станіслав Нарушевич

Безкоштовне навчання, сучасна освітня програма, висококваліфікований  склад викладачів, солідна матеріальна база, забезпечення дидактичними матеріалами, а також  можливість набувати навички доладної поведінки – все це приваблювало до колегіуму  чимало юнаків  із незаможної шляхти, зокрема, православних  і міщан.

Сьогодні навчальний заклад продовжує  давні традиції, започатковані в минулому і разом з тим постійно рухається вперед. Навчання у коледжі відповідає сучасним вимогам вищої освіти і здійснюється на основі інноваційного підходу.

Навчальний процес втілює в життя досвідчений колектив викладачів під керівництвом заслуженного працівника освіти України Корчука Ігоря Васильовича. В коледжі навчається 1650 осіб, що здобувають освіту з дев’яти  спеціальностей  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста і  десяти професій  за освітньо-кваліфікаційними рівнем кваліфікованого робітника.

Створено сучасну матеріально-технічну базу: кабінети і лабораторії, оснащені інтерактивними дошками, новітньою технікою та програмним забезпеченням; 8 комп’ютерних кабінетів, об’єднаних в єдину мережу з виходом в Інтернет; велика бібліотека, спортивна і актова зали. Все це забезпечує якісне навчання та духовно-культурний розвиток студентів.

Для забезпечення навчального процесу в коледжі функціонує 39 сучасно обладнаних навчальних кабінетів, 15 лабораторій, 6 виробничих майстерень,  навчальні: бар, кафе-ресторан, хостел, банк; навчально-тренувальна фірма «Волинь», навчально-туристична фірма, музей, медичний пункт, їдальня, студентський гуртожиток.

У коледжі  поглиблено вивчаються іноземні мови: англійська, польська. Проводяться наукові конференції, майстер-класи, тренінги та вебінари з дисциплін  професійного  циклу, учасниками  яких є співробітники провідних підприємств галузі.

Студенти навчального закладу є переможцями регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, конкурсів, олімпіад, наукових проектів.

Гармонійному розвитку молоді сприяє діяльність 22 предметних гуртків, 6 спортивних секцій, вокального і танцювального гуртків .

Дирекція навчального закладу докладає  максимум зусиль для підготовки висококваліфікованих фахівців і творчого розвитку особистості, створення умов для самореалізації студентів і учнів, відповідно до їх здібностей і власних інтересів.

Межова О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

Волинський коледж НУХТ