Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Методична робота

Гарний учитель може навчити інших навіть того, чого сам не вміє

                                                                                                   Тадеуш Котарбінські, польський філософ

Швидкий розвиток науки, поява новітніх виробничих технологій, нові вимоги до фахівців будь-якої галузі виробництва формує соціальне замовлення суспільства освіті, яке вимагає нових підходів до процесу навчання, виховання та розвитку особистості. Щоб відповідати сучасним вимогам, кожному педагогу необхідно постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, збагачувати свій методичний персонал.
Покращувати свою педагогічну майстерність допомагає методична робота, яка спрямована на розвиток професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методична робота коледжу спрямована на:
•    Формування професійної компетентності педагогів.
•    Збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу.
•    Вироблення інноваційного стилю діяльності.
•    Підготовки педагогів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах, використовуючи досягнення передового педагогічного досвіду.
•    Формування  індивідуального творчого стилю.

 

2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Напрямки діяльності:
•    Організаційно-методична діяльність.
•    Робота з педагогічним колективом.
•    Робота з молодими педагогами.
•    Інформаційна діяльність.
•    Контрольно-оціночна діяльність.

Методична діяльність впроваджується:
•    Участь у діяльності методичної ради коледжу.
•    Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду досвідчених педагогів коледжу.
•    Накопичення й систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу та відповідних матеріалів педагогічних видань.
•    Вивчення та поширення інноваційних методів навчання та виховання.
•    Організація самостійної  та позааудиторної роботи студентів та учнів.

Педагогічний колектив коледжу працює над єдиною методичною проблемою «Забезпечення якості освіти майбутніх фахівців шляхом упровадження інновацій і комплексності в освітній простір».
Основні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

Волинський коледж НУХТ