Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Майстер-клас «Створення та наповнення онлайн-класу в Google Classroom»

У коледжі в рамках Днів науки Багнюк Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, викладач фахових дисциплін, з педагогічними працівниками коледжу провела майстер-клас «Створення та наповнення онлайн-класу в Google Classroom».

Викладач акцентувала увагу на тому, що сучасний рівень розвитку комп’ютерних технологій дозволяє використовувати різні сервіси зокрема, Google, а саме  – Google Class. Працюючи в Google Class, педагог зможе створювати онлайн-класи, додавати в них студентів (учнів), надсилати їм завдання, проводити обговорення та тестування.

На занятті детально розглянули сервіс Google Classroom. Простота у використанні, безкоштовність та високий рівень доступності Google Classroom та інших сервісів Google, які цифровий гігант Google постійно оновлює та вдосконалює, дає можливість викладачам організовувати ІКТ-підтримку різних форм навчання.

Матеріали, розміщені на хмарі, студенти (учні) можуть переглядати вдома для повторення вивченого на занятті або ж для того, щоб краще засвоїти тему, якщо при вивченні було щось незрозуміло. Кожен студент (учень) має змогу підібрати темп сприйняття та обробки інформації. Педагог в реальному часі може оновлювати завдання, переглядати, перевіряти, поставити оцінку або написати коментар.

У результаті   учасники заходу створили власні онлайн-класи з дисциплін, що вони викладають,    додали в них студентів (учнів),      створили навчальні матеріали та тести для опитування,  навчились створювати зведену відомість.

В подальшому ці класи будуть наповнюватись лекціями, лабораторними або практичними роботами та іншим необхідним навчальним матеріалом.

Організований майстер-клас є корисним та необхідним в освітньому процесі для формування майбутніх конкурентоспроможних та успішних фахівців.

Савчук І.В., Богдан Г.І., методисти коледжу

Волинський коледж НУХТ