Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Створення ситуацій успіху

Серед сучасних педагогічних технологій специфічне місце займає технологія створення успіху. Вона є однією з тих технологій, що дають змогу гуманізувати процес навчання і виховання. Ніхто не заперечує, що саме позитивні емоції можуть стати для дитини одним з найважливіших стимулів у навчанні.

Слід відзначити, що навіть інколи пережита дитиною ситуація успіху може залишити незгладиме емоційне враження в її душі, різко змінити на позитивний стиль її життя. Створена ситуація успіху стає точкою відліку для змін у взаєминах з оточуючими, для дальшого руху дитини вгору сходинками розвитку особистості. Заряд активного оптимізму, здобутий в юності, загартовує характер, підвищує життєву стійкість, здатність до протидії. Успіх, який переживає дитина неодноразово, відкриває період визволення прихованих можливостей особистості, перетворення та реалізація духовних сил.

Для створення ситуацій успіху викладач повинен бути компетентним у своїй професійній діяльності. Компетентність ґрунтується на знаннях та вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них людини, яке дає змогу ці знання «вплести» в те, що вона вже знала, та її спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона може їх застосувати.

Компетентність побудована на поєднанні:

1. Знань та умінь

2. Пізнавальних дій та практичних навичок

3. Цінностей, емоцій, відчуття успіху

4. Діяльнісних компонентів

Перехід до компетентісного підходу в освіті означає:

А) переорієнтацію з процесу навчання на результат в діяльнісному вимірі

Б) зміщення аценту з нормально накопичвальних знань і навичок, на формування і розвиток в учнів здатності практично діти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях

Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перше заповідь навчання і виховання. У нас не повинно бути нещасливих учнів, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні –  єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися.

Поняття успіх передбачає:

– уміння

– старання

– пізнання

– інтерес

– хвала

Цілеспрямована, організована вчителем діяльність учнів, що допомагає досягти значних результатів. Це за взнавання радості від того, що результат збігається з очікуваним, або ж перевищує його. Поєднання умов, що забезпечують успіх.

Мета і завдання вчителя : створення ситуацій успіху для розвитку особистості дитини, надання кожному вихованцю можливості відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віра у власні сили.

Категорії учнів:

1. Надійні

2. Впевнені в собі

3. Невпевнені

4. Зневірені

5. Майже втрачені

Прийоми створення ситуацій успіху:

1. Еврика

2. Невтручання

3. Стеж за нами

4. Сповідь

5. Обмін ролями

6. Даю шанс

7. Сходинки до успіху

8. Емоційне заохочення

9. Холодний душ

10. Допомога друга

11. Навмисна помилка

1. Невтручання – максимальне надання самостійності учням у вирішенні проблем

2. Холодний душ – учитель відтягує час з поліпшенням оцінок. Не одразу «поливає бальзамом» зачеплене самолюбство, ущемлені амбіції, а дещо «підсипає солі».

3. Емоційне поглажування – вселити учневі віру в себе, похвалити за будь що, навіть незначне усмішкою, поглядом, відкритість вчителя для довіри і співчуття.

4. Анонсування – спершу обговорити з учнем, що йому потрібно буде зробити, створити психологічну установку на можливий успіх, дати впевненість у своїх діях. Можна заздалегідь оголосити питання семінару, назвати прізвища учнів, яких передбачаєте спитати, дати пробну контрольну роботу і інше.

5. Вчасна допомога – учні потрапили у складну ситуацію, проте не перестають боротись за перемогу, і потрібно вчасно надати допомогу, підтримати, вселити впевненість у свої сили, показати учневі, що вчитель бачить у ньому особистість, яка здатня здолати труднощі.

6. Сходинки до успіху – вчитель веде вихованця поступово вгору, піднімаючись сходинками самовизначення, знаходження віри в себе та оточуючих

7. Даю шанс – створення такої ситуації, за якої учень дістає ситуацію неочікувано для самого себе розкрити власні можливості, здібності.

8. Сповідь – правильно прогнозувати реакцію учнів, щиро звернутись до їх найкращих почуттів. Рекомендується застосовувати в тих випадках, коли є надія, що відверте звертання вчителя до кращих почуттів учнів одержить розуміння, породить відповідний відгук. Як його застосовувати – справа досвіду і техніки. Тут треба все прорахувати, прогнозувати можливі реакції.

9. Еврика – активізувати учнів нехай на маленьке, але власне відкриття уже відомих фактів. Завдання вчителя – помітити це глибоко особисте відкриття, усіляко підтримати учня, поставити нові завдання і надихнути на їх розв’язання.  Допомога вчителя при створенні ситуації відкриття має бути як можна більш непомітною.

10. Навмисна помилка – використовується на уже відомому учням матеріалі, при перевірці знань для активізації уваги учнів

11. Емоційний сплеск – дати емоційний заряд впевненості, звільнити від психологічної затисненості енергію, думку, знання

12. Обмін ролями – дає учням можливість проявити себе. Вчитель показує учням, що вони здатні зробити набагато більше, ніж від них очікують

Прийоми створення ситуацій успіху на різних видах учнів:

Надійні – учні, що мають добрі здібності, працюють самостійно, сумлінно ставляться до своїх обов’язків, упевнені в собі, у групі такі учні почуваються впевнено, спокійно, захищено. Ретельні, активні в громадській роботі. Рівень їхніх прагнень відповідає можливостям. Успішність завжди висока.

Емоційний сплеск, обмін ролями, невтручання, еврика, навмисна помилка

Впевнені в собі – здібності таких учнів можуть бути і вищими, ніж у «надійних», однак система їхньої роботи не настільки від лагоджена. Періоди успіху, злету змінюються розслабленням, занепадом. Діти дуже емоційно реагують і на досягнення, і на невдачі. Ахіллесова п’ята цих школярів — не тільки можливі збої в роботі, а й швидке звикання до успіху, девальвація здійсненої радості, зміна впевненості на самовпевненість.

Навмисна помилка, еврика, змагання, обмін ролями, холодний душ.

Невпевнені – це загалом успішні учні, пізнавальні інтереси яких пов’язані, зазвичай, з навчанням. Вони більш-менш відповідно ставляться до справи. Головна їх розпізнавальна риса – невпевненість в собі. У чому ж виявляється невпевненість «невпевнених»? У перепадах не лише настрою, а й результатів роботи. У період підйому вони активні, сумлінно роблять усе. що від них вимагається, кмітливі. І тільки-но температура емоційного стану падає, виникає стан, у чомусь схожий на депресію, їх важко впізнати. Навчальні обов’язки вони виконують за формулою «Очі бояться — руки роблять», але це вже не та робота Якщо не помітити цей стан, не розібратися в його причинах, депресія може затягти­ся, стати хронічною…

Сходинки до успіху, еврика, анонсування, навмисна помилка, емоційне заохочення.

Зневірені – це переважно учні, що мають непогану підготовку, здібності. Однак після відчутної колись радості сподівань, що здійснилися, з різних причин втратили її.

Стеж за нами стабілізація, сповідь, емоційне заохочення, даю шанс.

Майже втрачені – це учні з великими прогалинами в знаннях, мають здібності різного рівня, але найчастіше середнього або низького. Вони втратили надію на успіх, відрито заявляють про своє небажання вчитись.

Стабілізація, емоційний сплеск. даю шанс, емоційне заохочення, сповідь.

Успішна особистість випускника передбачає:

– Компетенції саморозвитку

– Комунікативні компетенції

– Соціальні компетенції

– Полікультурні компетенції

– Інноваційні компетенції

– Компетенції прагнення до продуктивної творчості

Надія на успіх живе в кожній людині, але на жаль не кожна надія справджується, тому спіх гарантований лише для тих, хто прикладає для його здійснення власні зусилля.

Вчителям, учням і батькам необхідно докладати спільних зусиль, щоб успіх кожного і успіх всіх був гарантований

Волинський коледж НУХТ