Волинський коледж Національного університету харчових технологій

Бінарний урок на тему «Фінансова звітність»/«Financial Statements»

1_crУ рамках тижнів циклової методичної комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки, відділення економіки і підприємництва викладачем фахових дисциплін Оленою Левичкіною та викладачем іноземної мови Тетяною Андрусь проведено бінарний урок на тему «Фінансова звітність»/«Financial Statements».

Метою заняття було проаналізувати фінансові документи трьох великих компаній Toyota Motors, Honda Motors та Ford Motors, зробити порівняльну характеристику їх витрат, доходів та активізувати лексичні навички студентів, здобуті на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням. Особливістю заняття стало динамічне та послідовне виконання студентами поставленого завдання з використанням різних форм навчання, а саме: представлення випереджувальних завдань, використання ІКТ, аналіз фактичного матеріалу, робота з актуальним бухгалтерським програмним забезпеченням.

Переглянувши відеоролик іноземною мовою, студенти розповіли про складові таких документів: балансу (a balance sheet), звіту про рух грошових коштів (a statement of cash flow), звіту про фінансові результати ( a statement of incomes) і зробили висновок, що звіти являють собою 3D простір фінансів. Майбутні фінансисти представили всесвітньовідомих виробників авто англійською та українською мовами, супроводжуючи виступи презентаціями у форматі Prezi. А також, проаналізувавши фінансову звітність за три роки, студенти дали відповідь на поставлені питання.

Випереджувальним завданням на занятті було ознайомлення з фільмом на мові оригіналу про створення і крах відомої фінансової корпорації Еnron. Потому студенти англійською мовою узагальнили способи маніпулювання інформацією фінансової звітності.

До речі, міжпредметні зв’язки з навчальними дисциплінами правознавство та фінансове право дозволили студентам продемонструвати необхідність імплементації Закону Сарбейнза-Осклі (Sarbanes-Oxley Act) у вітчизняну практику.

Волинський коледж НУХТ